293 متر
زمین
زمین تجاری مسکونی حاشیه خیابان نرجس
قیمت: 3,000,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,238,908 تومان
2 خوابه
97 متر
آپارتمان
97 متر پاسدارن 9
قیمت: 1,000,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,309,278 تومان
3 خوابه
136 متر
آپارتمان
واحد فروشی ١٣٦ متر غفاری نصر
قیمت: 1,300,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,558,824 تومان
2 خوابه
93 متر
آپارتمان
واحد فروشی ٩٣ متر پونه
قیمت: 920,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,892,473 تومان
2 خوابه
85 متر
آپارتمان
واخد فروشی ٨٥ متر سایت اداری
قیمت: 600,000,000 تومان
هر مترمربع: 7,058,824 تومان
1
318 متر
زمین
318 متر زمین مسکونی نرجس 1 فرعی5 انتهای میلان
قیمت: 1,200,000,000 تومان
هر مترمربع: 3,773,585 تومان
1
160 متر
زمین
زمین موسوی قطعه 199 جنوبی
قیمت: 940,000,000 تومان
هر مترمربع: 5,875,000 تومان
1
130 متر
210 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 210 متر خیابان سعیدی8
قیمت: 1,300,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,000,000 تومان
1
2 خوابه
112 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان112 متری نبوت
قیمت: 1,510,000,000 تومان
هر مترمربع: 13,482,143 تومان
1
150 متر
175 متر
خانه ویلایی
ویلایی 175 متری اندیشه
قیمت: 1,700,000,000 تومان
هر مترمربع: 11,333,333 تومان
1
140 متر
150 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 150 متر دو نبش سجادشهر
قیمت: 1,520,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,857,143 تومان
1
107 متر
164 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 164 متر تازه ساز خیابان طالقانی
قیمت: 1,300,000,000 تومان
هر مترمربع: 12,149,533 تومان