1
2 خوابه
95 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان 95 متری ظفر 24
قیمت: 1,200,000,000 تومان
هر مترمربع: 12,631,579 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
معلم 13 ساختمان دیبا
قیمت: 830,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,222,222 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
آپارتمان 100متر مدرس14
قیمت: 1,000,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,000,000 تومان
1
3 خوابه
170 متر
آپارتمان
دوبلکس سجادشهر سنبل اراضی موسوی
قیمت: 1,360,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,000,000 تومان
1
160 متر
202 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 202 متر سجادشهر
قیمت: 1,500,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,375,000 تومان
1
آپارتمان
امتیاز مسکن ملی سایت اداری
قیمت: 120,000,000 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
75 متر مسکن مهر خ همت روبروی میوه و تره بار
قیمت: 400,000,000 تومان
هر مترمربع: 5,466,667 تومان
1
1 خوابه
86 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان 86 متری انتهای پاسداران
قیمت: 1,030,000,000 تومان
هر مترمربع: 11,976,744 تومان
1
2 خوابه
150 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان 150 متری پونه
قیمت: 1,800,000,000 تومان
هر مترمربع: 12,000,000 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان 75 متری سایت اداری بهار 1
قیمت: 550,000,000 تومان
هر مترمربع: 7,453,333 تومان
1
2 خوابه
86 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان 86 متری مجتمع کوثر
قیمت: 600,000,000 تومان
هر مترمربع: 6,976,744 تومان
1
2 خوابه
97 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان97 متری مدرس5
قیمت: 870,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,969,072 تومان