1 خوابه
64 متر
آپارتمان
واحد فروشی ٦٤ متر نارنج صفر
1
آپارتمان
امتیاز مسکن ملی سایت اداری
قیمت: 120,000,000 تومان
1
170 متر
210 متر
خانه ویلایی
منزل ویلایی 210 متر پاسداران 50
قیمت: 2,950,000,000 تومان
هر مترمربع: 17,352,941 تومان
1
120 متر
235 متر
خانه ویلایی
منزل ویلایی خ مفتح محدوده استادیوم
قیمت: 1,740,000,000 تومان
هر مترمربع: 14,500,000 تومان
1
260 متر
162 متر
خانه ویلایی
منزل دوطبقه مهرشهر خ شرافت
قیمت: 2,000,000,000 تومان
هر مترمربع: 7,692,308 تومان
1
160 متر
زمین
160 متر زمین موسوی قطعه 387 شمالی
قیمت: 1,000,000,000 تومان
هر مترمربع: 6,250,000 تومان
1
2 خوابه
96 متر
آپارتمان
آپارتمان۹۶متری طبقه ۳ فول ، سپیده
قیمت: 880,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,166,667 تومان
1
300 متر
300 متر
خانه ویلایی
منزل ویلایی۳۰۰متری ۲طبقه طرح قدیم
قیمت: 3,800,000,000 تومان
هر مترمربع: 12,666,667 تومان
1
230 متر
386 متر
خانه ویلایی
منزل ویلایی جنوبی ۳۸۶متری طرح قدیم
قیمت: 3,650,000,000 تومان
هر مترمربع: 15,869,565 تومان
10
2 خوابه
110 متر
آپارتمان
آپارتمان۱۱۰متری طبقه۴ مفتح،فول
قیمت: 1,190,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,818,182 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
75 متر مسکن مهر خ همت روبروی میوه و تره بار
قیمت: 400,000,000 تومان
هر مترمربع: 5,466,667 تومان
1
160 متر
زمین
زمین موسوی قطعه 199 جنوبی
قیمت: 940,000,000 تومان
هر مترمربع: 5,875,000 تومان