1
318 متر
زمین
318 متر زمین مسکونی نرجس 1 فرعی5 انتهای میلان
قیمت: 1,200,000,000 تومان
هر مترمربع: 3,773,585 تومان
1
12000 متر
زمین
زمین سندار۱۲۰۰۰ مترو ۱۰ ساعت آب
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
معلم 13 ساختمان دیبا
قیمت: 820,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,111,111 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
75 متر سپیده 16 مجتمع فرهنگیان
قیمت: 580,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,333,333 تومان
1
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
80متر سپیده قبل کمربندی
قیمت: 700,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,750,000 تومان
1
2 خوابه
85 متر
آپارتمان
85متر خ مهزیار مجتمع نگین
قیمت: 470,000,000 تومان
هر مترمربع: 5,529,412 تومان
1
160 متر
202 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 202 متر سجادشهر
قیمت: 1,500,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,375,000 تومان
1
130 متر
210 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 210 متر خیابان سعیدی8
قیمت: 1,300,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,000,000 تومان
1
140 متر
150 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 150 متر دو نبش سجادشهر
قیمت: 1,520,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,857,143 تومان
1
107 متر
164 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 164 متر تازه ساز خیابان طالقانی
قیمت: 1,300,000,000 تومان
هر مترمربع: 12,149,533 تومان
108 متر
مغازه تجاری
فروش مغازه تجاری
1
450 متر
155 متر
خانه ویلایی
منزل 3 طبقه پونه
قیمت: 3,700,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,222,222 تومان