1
200 متر
313 متر
خانه ویلایی
منزل ویلایی سجادشهر خ حجاب بازسازی شده
قیمت: 3,000,000,000 تومان
هر مترمربع: 15,000,000 تومان
1
160 متر
160 متر
زمین
زمین موسوی قطعه 132 حاشیه 20 متری
قیمت: 1,300,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,125,000 تومان
1
160 متر
زمین
زمین موسوی حاشیه 30 متری قطعه534
قیمت: 1,000,000 تومان
هر مترمربع: 6,250 تومان
1
5800 متر
زمین
فروش زمین مزروعی شوکت آباد
قیمت: 754,000,000 تومان
هر مترمربع: 130,000 تومان
1
108 متر
مغازه تجاری
108 متر مغازه تجاری خ خلیل طهماسبی شرقی
قیمت: 3,240,000,000 تومان
هر مترمربع: 30,000,000 تومان
1
2 خوابه
78 متر
آپارتمان
78متر آوینی صدف 10
قیمت: 700,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,974,359 تومان
1
2 خوابه
115 متر
160 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان 115 متر اراضی موسوی (شهرک غرب)
قیمت: 1,035,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,000,000 تومان
1
2 خوابه
125 متر
آپارتمان
واحد پیش فروش ١٢٥ متر نارنج
1
3 خوابه
172 متر
آپارتمان
واحد فروش ١٧٢ متر مدرس شیک
1
180 متر
245 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 245 متر سجادشهر خیابان سلمان فارسی
قیمت: 1,700,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,444,444 تومان
1
137 متر
200 متر
خانه ویلایی
ویلایی ٢٠٠ متر پامچال شیک
1
200 متر
زمین
امتیاز زمین فروشی ٢٠٠ متر سپیده