1
135 متر
165 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 165 متر خیابان مفتح 16
قیمت: 1,100,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,148,148 تومان
240 متر
160 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 160 متر تازه ساز معصومیه خیابان بهارستان
قیمت: 2,000,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,333,333 تومان
1
2 خوابه
85 متر
آپارتمان
آپارتمان 85 متری الهیه.بلوارمیلاد
2 خوابه
85 متر
آپارتمان
واحد فروش ٨٥ متر سپیده صفر
قیمت: 670,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,470,588 تومان
1
133 متر
آپارتمان
واحد فروشی ١٣٣ متر پاسداران صفر
قیمت: 1,463,000,000 تومان
هر مترمربع: 11,000,000 تومان
1 خوابه
64 متر
آپارتمان
واحد فروش ٦٤ متر صفر نارنج
1
180 متر
192 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 192 متر خیابان مدرس
قیمت: 2,200,000,000 تومان
هر مترمربع: 12,222,222 تومان
1
90 متر
130 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 130 متر سجادشهر حاشیه بلوار غدیر
قیمت: 1,850,000,000 تومان
هر مترمربع: 20,555,556 تومان
180 متر
245 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 245 متر سجادشهر خیابان سلمان فارسی
قیمت: 1,750,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,722,222 تومان
1
140 متر
260 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 260 متر سجادشهر خیابان اندیشه
قیمت: 1,800,000,000 تومان
هر مترمربع: 12,857,143 تومان
1
380 متر
201 متر
خانه ویلایی
فروش ویلایی 201 متر دو طبقه سجادشهر
قیمت: 2,700,000,000 تومان
هر مترمربع: 7,105,263 تومان
3 خوابه
169 متر
آپارتمان
واحد فروشی ١٦٩ متر صفر عدالت