1
200 متر
خانه ویلایی
ویلایی اجاره ٢٠٠ متر میدون دانشگاه ازاد
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 2,700,000 تومان
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره مهر شهر کاوه
رهن: 40,000,000 تومان
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر ظفر شیک
رهن: 35,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر پونه
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
1
1 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر شیک امیر کبیر
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,400,000 تومان
2 خوابه
110 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١١٠ متر اوینی نارنج
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر اوینی پامچال
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
1
1 خوابه
70 متر
آپارتمان
سوییت اجاره ٧٠ متر معلم مستقل
رهن: 3,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر سپهر
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 2,400,000 تومان
1
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره شیک ١٢٠ متر توحید
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,400,000 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
رهن کامل آپارتمان 120 متر فاز 1 ارتش
رهن: 80,000,000 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر ناصری ارتش
رهن: 75,000,000 تومان