1
50 متر
مغازه تجاری
مغازه اجاره ای ٥٠ متر ١٢ فروردین
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
واد اجاره ٧٥ متر صفر غفاری جرجانی
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
آپارتمان100مترمعصومیه پایین بهارستان
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 1,000 تومان
1
32 متر
مغازه تجاری
مغازه فروشی ٣٢ متر ملاصدرا
1
3 خوابه
130 متر
آپارتمان
واحد رهنی ١٣٠ متر سپیده یاس
رهن: 105,000,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر سپیده معراج شیک
رهن: 75,000,000 تومان
اجاره: 200,000 تومان
1
3 خوابه
200 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٢٠٠ متر غفاری یاس
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 3,500,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر معلم شیک
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 2,600,000 تومان
1
2 خوابه
110 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١١٠ متر شیک صفر صیاد
رهن: 100,000,000 تومان
1
120 متر
خانه ویلایی
120متر طبقه اول سجادشهر خ هاجر غربی
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
1
135 متر
خانه ویلایی
135مترزیرزمین سجادشهر خ تهامی
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
1
140 متر
دفتر کار اداری
زیرزمین۱۴۰متری حاشیه توحید
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان