1
3 خوابه
220 متر
آپارتمان
طبقه۲۲۰متری نبوت فول صفر
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
1
2 خوابه
135 متر
آپارتمان
طبقه همکف۱۳۵متری ۲خواب حیاط اختصاصی
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 1,900,000 تومان
1 خوابه
60 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٦٠ متر نارون اوینی
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
1
1 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر پاسداران همکف مستقل
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر امیر کبیر شیک
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر سفیر امید کارگشا صفر
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر معلم صفر شیک
رهن: 250,000,000 تومان
1
1 خوابه
70 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٠ متر مفتح
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان
100 متر
دفتر کار اداری
سالن زیبایی زنانه اجاره معلم
رهن: 5,000,000 تومان
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر پونه
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,350,000 تومان
1
3 خوابه
130 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٣٠ متر امیرکبیر
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر اوینی صدف
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان