1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر پونه
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,550,000 تومان
1
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر نارنج نارون
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
1
45 متر
آپارتمان
سوییت اجاره ٤٥ متر معلم عدل مستقل مبله
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
اجاره ٨٠ متر نارون برج باران
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر شیک
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
1
1 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر توحید صفر
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
1
1 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥متر پونه
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 750,000 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ غفاری جرجانی
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
1
20 متر
مغازه تجاری
مغازه ٢٠ متر امیرکبیر
رهن: 2,000,000 تومان
اجاره: 350,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر توحید
رهن: 7,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
1
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر مستقل عدل
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 950,000 تومان
1
1 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ متر مبله پاسداران
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان