1
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر اوینی ترنج
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠متر سپیده صفر
رهن: 85,000,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر شیک علی اباد لوله
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر صیاد صفر
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 950,000 تومان
2 خوابه
160 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٦٠ متر پونه شیک
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٥ متر سایت اداری
رهن: 65,000,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠متر میرداماد
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,400,000 تومان
1
2 خوابه
200 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٣٠ متر سپیده
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
1
3 خوابه
200 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٢٠٠ متر پاسداران
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر غفاری جابر
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر پونه
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
1
45 متر
مغازه تجاری
مغازه اجاره ٤٥ متر معلم حافظ
رهن: 2,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان