1
32 متر
مغازه تجاری
مغازه فروشی ٣٢ متر ملاصدرا
1
3 خوابه
130 متر
آپارتمان
واحد رهنی ١٣٠ متر سپیده یاس
رهن: 105,000,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر سپیده معراج شیک
رهن: 75,000,000 تومان
اجاره: 200,000 تومان
1
3 خوابه
200 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٢٠٠ متر غفاری یاس
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 3,500,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر معلم شیک
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 2,600,000 تومان
1
2 خوابه
110 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١١٠ متر شیک صفر صیاد
رهن: 100,000,000 تومان
1
140 متر
دفتر کار اداری
زیرزمین۱۴۰متری حاشیه توحید
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
1
3 خوابه
220 متر
آپارتمان
طبقه۲۲۰متری نبوت فول صفر
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
1
2 خوابه
135 متر
آپارتمان
طبقه همکف۱۳۵متری ۲خواب حیاط اختصاصی
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 1,900,000 تومان
1 خوابه
60 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٦٠ متر نارون اوینی
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
1
1 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر پاسداران همکف مستقل
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر امیر کبیر شیک
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان