1
2 خوابه
85 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٥ متر نجات
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
1
1 خوابه
50 متر
آپارتمان
سوییت اجاره ٥٠ متر توحید مستقل
رهن: 1,000,000 تومان
اجاره: 550,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر غفاری نصر
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,800,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر جماران سپهر
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 100,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر جماران سپهر
رهن: 60,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر پونه شیک
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
1
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر ترنج
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 850,000 تومان
1
1 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ متر برج یاس شیک
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 400,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر جماران
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,600,000 تومان
1
2 خوابه
85 متر
آپارتمان
٨٥ متر اجاره سایت اداری شیک
رهن: 45,000,000 تومان
اجاره: 100,000 تومان
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
آپارتمان شیک برای اول زندگی
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
1
40 متر
آپارتمان
سوییت اجاره معلم ٤٠ متر
رهن: 1,000,000 تومان
اجاره: 400,000 تومان